ADHD: Zrozumienie i Zarządzanie

Kilka słów wstępu o ADHD

Definicja ADHD

ADHD w szkole

ADHD, czyli Zaburzenie Deficytu Uwagi z Hiperaktywnością, to neurologiczne zaburzenie rozwojowe, które wpływa na zdolność jednostki do skupienia uwagi, kontrolowania impulsów i regulacji zachowania. Jest to stan, który objawia się w różnych obszarach życia, takich jak szkoła, praca, życie społeczne i relacje interpersonalne.

Statystyki i Powszechność

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ADHD dotyka około 5% populacji na całym świecie[1]. W Polsce, według dostępnych statystyk, liczba ta wynosi około 300–400 tysięcy osób[2].

ADHD, czyli Zaburzenie Deficytu Uwagi z Hiperaktywnością, jest relatywnie powszechnym zaburzeniem neurobiologicznym. Oznacza to, że wśród społeczeństwa globalnego oraz społeczności polskiej istnieje znaczna liczba osób, które borykają się z tym zaburzeniem.

Zdaniem WHO, osoby z ADHD mają trudności z utrzymaniem uwagi, nadmierną aktywność oraz impulsywność. To zaburzenie często występuje w dzieciństwie i może towarzyszyć jednostką przez całe życie. Niewłaściwa identyfikacja i leczenie ADHD może prowadzić do problemów edukacyjnych, trudności w relacjach z innymi, a także do zwiększonego ryzyka wystąpienia innych problemów zdrowotnych, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe.

Zarówno na świecie, jak i w Polsce, ADHD jest diagnozowane i leczone przez specjalistów, takich jak psychiatrzy, psycholodzy kliniczni i neurologowie. Ważne jest, aby zwiększyć świadomość i zrozumienie w społeczeństwie na temat ADHD oraz aby odpowiednio diagnozować i leczyć osoby dotknięte tym zaburzeniem. Dostęp do odpowiedniego wsparcia i terapii jest niezwykle istotny dla poprawy jakości życia osób z ADHD.

Mity i nieporozumienia o ADHD

Istnieje wiele mitów i nieporozumień dotyczących ADHD, które utrzymują się w społeczeństwie i przyczyniają się do błędnych ocen i diagnoz tego zaburzenia. Jednym z największych mitów jest to, że ADHD to wynik złego wychowania i nieposłuszeństwa. Prawda jest taka, że ADHD jest złożonym zaburzeniem neurobiologicznym, a nie wynikiem złych decyzji lub wyborów.

Innym powszechnym mitem jest to, że ADHD jest chorobą dzieci, a dorosłe osoby nie mogą cierpieć na ten problem. Zaburzenie to może jednak trwać przez całe życie i wpływać na funkcjonowanie zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłości. U dorosłych objawy ADHD często są bardziej subtelne, ale nadal powodują problemy w codziennym życiu, takie jak problemy z organizacją i planowaniem, brak motywacji, kłopotliwe i nieadekwatne komentarze w różnych sytuacjach społecznych czy szybkie męczenie się.

Innym mit jest to, że ADHD to wymysł lub „moda”, która została wymyślona przez przemysł farmaceutyczny w celu sprzedaży leków. W rzeczywistości, ADHD zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako zaburzenie neurologiczne i jest diagnozowane przez specjalistów, którzy przeprowadzają odpowiednie testy i diagnozy.

Wreszcie, niektórzy ludzie wierzą, że leczenie ADHD polega jedynie na stosowaniu leków, a terapia behawioralna nie jest skuteczna. Faktem jest, że leczenie ADHD jest zwykle złożeniem wielu metod, a najlepsze wyniki daje zastosowanie podejść interdyscyplinarnych, w których łączy się leczenie farmakologiczne (stosowanie leków) z terapią behawioralną (np. terapia poznawczo-behawioralna, czy trening umiejętności społecznych). Wprowadzenie zmian w stylu życia, takie jak zdrowe odżywianie i zwiększenie aktywności fizycznej, może również pomóc w leczeniu ADHD, ale nie może być stosowane jako jedyna metoda leczenia.

Wszystkie te mity i nieporozumienia na temat ADHD prowadzą do błędów w diagnozowaniu i leczeniu tej choroby. Ważne jest, aby ludzie zrozumieli, że ADHD to rzeczywiste zaburzenie neurobiologiczne, a nie wynik złego wychowania, a najlepszym podejściem w leczeniu jest podejście interdyscyplinarne, z uwzględnieniem zarówno farmakoterapii, jak i terapii behawioralnej.Objawy ADHD

ADHD u dzieci

ADHD u Dzieci

U dzieci objawy ADHD obejmują nie tylko nadpobudliwość, ale też trudności w skupianiu uwagi i koncentracji, impulsywność i problemy z radzeniem sobie z emocjami. W konsekwencji, dzieci z ADHD często mają trudny start w szkole, i mają trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.

ADHD u Dorosłych

U dorosłych, objawy ADHD mogą być bardziej subtelne, ale wciąż wpłynąć na ich życie codzienne, takie jak trudności w organizacji, skupieniu uwagi i koncentracji, a także problemy z nadmiernym lub impulsywnym zachowaniem.

Często Mylone Choroby

ADHD może być mylone z innymi chorobami, takimi jak depresja, zaburzenia lękowe czy zaburzenia dwubiegunowe. Bez właściwej diagnozy, osoby z ADHD mogą mieć trudności w leczeniu, co prowadzi do dalszych problemów.

Przyczyny ADHD

Przyczyny ADHD są złożone i obejmują zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe, a także zmiany neurobiologiczne. Oto bardziej szczegółowe informacje na temat tych przyczyn:

Przyczyny genetyczne ADHD

Badania sugerują, że ADHD może mieć podłoże genetyczne. Chociaż dokładne geny odpowiedzialne za ADHD nie zostały jeszcze zidentyfikowane, istnieje silne wsparcie dla roli genów w powstawaniu tej choroby. Badania na rodzinach, w których przynajmniej jedno dziecko ma ADHD, wykazały większą skłonność do występowania tego zaburzenia u innych członków rodziny. Ponadto, badania przeprowadzone na bliźniakach wskazują na istotny wpływ genetyki, ponieważ bliźniaki jednojajowe (posiadające identyczny zespół genów) mają większe prawdopodobieństwo współwystępowania ADHD niż bliźniaki dwujajowe (posiadające różne zestawy genów).

Przyczyny środowiskowe ADHD

Wraz z czynnikami genetycznymi, czynniki środowiskowe mogą również odgrywać rolę w występowaniu ADHD. Badania sugerują, że narażenie na toksyny środowiskowe, takie jak ołów, pestycydy i substancje chemiczne, może zwiększać ryzyko wystąpienia ADHD. Dodatkowo, niektóre badania sugerują, że czynniki takie jak dieta (np. wysoki poziom spożycia cukru), brak ruchu fizycznego i stres w życiu dziecka mogą wpływać na rozwój ADHD. Chociaż te czynniki środowiskowe są ważne, ich wpływ jest zwykle bardziej subtelny w porównaniu do czynników genetycznych.

Przyczyny neurobiologiczne ADHD

Badania mózgu osób z ADHD wykazują pewne różnice w porównaniu do osób bez tej diagnozy. Istnieją zmiany w regionach mózgu odpowiedzialnych za regulację uwagi, impulsywność i kontrolę poznawczą. W szczególności, obniżone stężenie pewnych neurotransmiterów, takich jak dopamina i noradrenalina, jest obserwowane u osób z ADHD. Te zmiany neurobiologiczne mogą wpływać na funkcjonowanie poznawcze i objawy ADHD.

Warto podkreślić, że ADHD jest wynikiem skomplikowanego oddziaływania wielu czynników genetycznych, środowiskowych i neurobiologicznych. Żadna z tych przyczyn nie jest jednoznaczna, a rozwój ADHD wynika najprawdopodobniej z kombinacji tych czynników. Wielu ekspertów uważa, że ADHD to choroba wieloczynnikowa, co oznacza, że wiele różnych czynników może przyczynić się do jej wystąpienia.

Diagnostyka ADHD

Proces Diagnostyczny ADHD

 1. Wywiad z pacjentem: Specjalista przeprowadza wywiad z pacjentem, aby uzyskać szczegółową historię objawów i zbadanych przez specjalistów oraz zgromadzić informacje dotyczące funkcjonowania w różnych obszarach życia, takich jak nauka, praca i relacje.
 2. Badania kliniczne: Specjalista przeprowadza szczegółowe badanie kliniczne, które obejmuje ocenę objawów ADHD, a także wykluczenie innych możliwych przyczyn tych objawów. Badania te mogą obejmować pomiary uwagi, impulsywności, hiperaktywności i innych aspektów funkcjonowania poznawczego.
 3. Testy psychologiczne: Różne testy psychologiczne mogą być stosowane w celu dodatkowego zbadania objawów ADHD. Przykłady takich testów to skale oceny zachowania, testy uwagi, testy poznawcze i testy emocjonalne. Te testy pomagają specjaliście zobaczyć pełniejszy obraz objawów i określić kontakt osoby z funkcjonowaniem codziennym.
Kobieta z ADHD

Narzędzia i testy ADHD

 1. Skale oceny zachowania: Skale oceny zachowania są często używane do oceny objawów ADHD u dzieci i dorosłych. Rodzice, nauczyciele i sam pacjent wypełniają ankietę, w której oceniają zachowanie, trudności w koncentracji, impulsywność i hyperaktywność.
 2. Testy uwagi: Testy uwagi mierzą zdolność skupienia uwagi i utrzymania uwagi na zadaniu. Mogą to być testy, w których osoba musi reagować na bodźce lub testy, w których trzeba rozwiązywać zadania, jednocześnie ignorując rozpraszające bodźce.
 3. Testy poznawcze: Testy poznawcze sprawdzają różne aspekty funkcjonowania poznawczego, takie jak zdolność planowania, organizowania, regulacji emocji i kontroli impulsów.

Różnice w diagnozie ADHD dzieci i dorosłych

Diagnoza ADHD u dzieci może wymagać różnych narzędzi i strategii w porównaniu do diagnozy u dorosłych. Istnieją specjalistyczne narzędzia dla różnych grup wiekowych, które uwzględniają specyficzne cechy rozwojowe, objawy i wyzwania związane z ADHD u danej grupy wiekowej. Istotne jest, aby specjalista uwzględnił te różnice podczas diagnostyki, aby zapewnić możliwie najdokładniejszą diagnozę i odpowiednie podejście terapeutyczne.Leczenie ADHD

Terapia Farmakologiczna ADHD

 1. Metody alternatywne i naturalne w ADHD:
  • Akupunktura: Może pomóc w zmniejszeniu objawów ADHD, poprawiając przepływ energii i równowagę ciała.
  • Kinezjologia: Zajmuje się analizą ruchu i stosuje różne techniki, takie jak ćwiczenia fizyczne, masaż czy techniki relaksacyjne, aby pomóc w kontroli objawów ADHD.
  • Dieta: Niektóre osoby z ADHD zauważają poprawę objawów po eliminacji pewnych pokarmów, takich jak sztuczne barwniki i konserwanty, z ich diety.
  • Biofeedback: To technika polegająca na uczeniu się, jak kontrolować funkcje fizjologiczne takie jak ukrwienie i napięcie mięśni, aby poprawić kontrolę emocji i impulsów.Wpływ ADHD na Życie Codzienne
 2. Terapia behawioralna ADHD:
  • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): Ta forma terapii pomaga pacjentom z ADHD rozpoznać i zmieniać negatywne myśli i nawyki, które mogą prowadzić do trudności w funkcjonowaniu. CBT może uczyć umiejętności organizacyjnych, radzenia sobie z emocjami i strategii zarządzania czasem.
  • Terapia treningu umiejętności społecznych: Pomaga pacjentom z ADHD rozwijać umiejętności komunikacyjne, interakcyjne i radzenie sobie w relacjach społecznych poprzez trening i praktykę.
 3. Terapia farmakologiczna ADHD:
  • Stymulanty: Jednym z najczęściej stosowanych leków w leczeniu ADHD są stymulanty, takie jak metylofenidat lub amfetamina. Pomagają one zwiększyć koncentrację, kontrolę impulsów i zmniejszyć hiperaktywność.
  • Niesteroidowe leki: W niektórych przypadkach lekarz może zalecić niesteroidowe leki, takie jak atomoksetyna lub bupropion, które również pomagają w kontroli objawów ADHD.

Edukacja

praca z ADHD

W ramach edukacji, istnieje wiele strategii wspierających, które mogą pomóc osobom z ADHD w znormalizowaniu pracy i wsparciu w zakresie skupienia uwagi i koncentracji. Oto kilka przykładów:

 1. Indywidualny plan edukacyjny (IEP) lub plan 504:
  To specjalne ustalenia i usługi, które są opracowywane dla uczniów z ADHD. IEP jest często stosowany w przypadkach, gdy istnieje równoczesna dysfunkcja uczenia się, podczas gdy plan 504 obejmuje dostosowania w środowisku szkolnym dla uczniów z upośledzeniem funkcji poznawczych.
 2. Struktura i rutyna:
  Osoby z ADHD często korzystają z rutyny i jasnej struktury. Nauczyciele i rodzice mogą wspomóc je poprzez tworzenie harmonogramów, przydzielanie codziennych zadań i określanie jasnych oczekiwań.
 3. Ułatwienia w klasie:
  Wspierające techniki, takie jak siedzenie dziecka z ADHD blisko nauczyciela, minimalizowanie bodźców wokół, stosowanie narzędzi do redukcji szumów (np. słuchawki douszne) i zastosowanie tablicy do organizacji zadań mogą pomóc w zwiększeniu skupienia uwagi.
 4. Krótsze zadania:
  Podzielenie większych zadań na mniejsze etapy może pomóc w lepszym skupieniu uwagi i koncentracji. Nauczyciele mogą zadawać częstsze, ale krótsze zadania, aby utrzymać uwagę ucznia.
 5. Wzmocnienia i nagrody:
  Stosowanie ukierunkowanych wzmocnień i nagród może pomóc w motywowaniu ucznia z ADHD. Może to obejmować system punktów, chwalenie za osiągnięcia, nagrody materialne lub inne formy pozytywnego wzmocnienia.
 6. Zmiana metody nauczania:
  Nauczyciele mogą dostosowywać swoje metody nauczania, aby dostosować się do różnorodnych stylów uczenia się uczniów z ADHD. Mogą to obejmować wykorzystywanie wizualnych materiałów, stosowanie interaktywnych technik i udostępnianie szerszego zakresu aktywności, aby zachować zainteresowanie ucznia.
 7. Wsparcie emocjonalne:
  Ważne jest również zapewnienie emocjonalnego wsparcia uczniowi z ADHD. To może obejmować rozpoznanie i zarządzanie emocjami, naukę technik redukujących stres, a także wspieranie zdrowych relacji i pozytywnego klimatu w klasie.

Ważne jest, aby nauczyciele i rodzice współpracowali razem, aby zapewnić jak najlepsze wsparcie edukacyjne dla uczniów z ADHD. Komunikacja i monitorowanie postępu są kluczowymi elementami, które mogą pomóc w dostosowaniu strategii w zależności od konkretnych potrzeb ucznia.

Praca z ADHD

ADHD ma wpływ na życie zawodowe, ale istnieją strategie radzenia sobie w pracy, które mogą być pomocne. Dla pracowników z ADHD, ważne jest, aby szukać pomocy i znaleźć miejsce pracy, które da im przestrzeń do wykorzystania swoich mocnych stron.

Relacje

ADHD może wpłynąć na relacje rodzinne i społeczne, ale istnieją strategie, których można użyć, aby poprawić komunikację i zwiększyć zrozumienie.

Wsparcie dla Osób z ADHD i Ich Rodzin

Wsparcie dla osób z ADHD i ich rodzin jest niezwykle ważne w procesie leczenia i radzenia sobie z tym zaburzeniem. Istnieje wiele różnych form wsparcia, które mogą być dostępne dla osób z ADHD i ich rodzin. Oto kilka przykładów:

Grupy Wsparcia: Grupy wsparcia są miejscem spotkań dla osób z ADHD i ich rodzin, gdzie mogą spotkać innych, którzy są w podobnej sytuacji. Udział w grupach wsparcia może pomóc osobom z ADHD i ich rodzinom w wymianie doświadczeń, udzielaniu i otrzymywaniu wsparcia emocjonalnego oraz nauce strategii radzenia sobie z trudnościami związanymi z ADHD. Wielu ludzi uważa, że uczestnictwo w grupach wsparcia daje im poczucie przynależności i pomaga im lepiej zrozumieć swoje wyzwania.

Zasoby Edukacyjne: Istnieje wiele zasobów edukacyjnych dostępnych dla osób z ADHD i ich rodzin. Książki, artykuły, filmy i filmy dokumentalne na temat ADHD mogą pomóc w zdobyciu wiedzy na temat tego zaburzenia, zrozumieniu objawów i ich wpływu na codzienne życie oraz zapewnieniu narzędzi do zarządzania ADHD. Te zasoby mogą również dostarczyć informacji na temat różnych strategii leczenia i terapii, a także wskazówek dotyczących organizacji i planowania, które mogą pomóc w zarządzaniu życiem codziennym.

Terapeuci i Specjaliści: Praca z terapeutami i specjalistami w dziedzinie ADHD może być nieocenionym źródłem wsparcia. Psychiatrzy, psycholodzy kliniczni, terapeuci zajmujący się ADHD oraz specjaliści ds. edukacji specjalnej mogą pomóc w diagnozowaniu i leczeniu ADHD, a także dostarczyć cennych narzędzi i strategii do zarządzania tym zaburzeniem. Terapeuci mogą prowadzić sesje indywidualne lub grupowe, zapewniając specjalistyczną opiekę, wsparcie emocjonalne i nauczanie umiejętności radzenia sobie z ADHD, zarówno dla osób z ADHD, jak i ich rodzin.

Wsparcie dla osób z ADHD i ich rodzin ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia im pełnego rozwoju i funkcjonowania. Korzystanie z grup wsparcia, zasobów edukacyjnych i pracy z terapeutami i specjalistami może przyczynić się do podniesienia jakości życia osób z ADHD i ich rodzin, pomagając im lepiej zrozumieć i radzić sobie z wyzwaniami związanymi z tym zaburzeniem.

Prawa i Zasoby Prawne

Prawa i zasoby prawne są istotne w zapewnieniu osób z ADHD równych szans i dostępu do leczenia, edukacji oraz wsparcia. Oto kilka aspektów dotyczących praw pacjenta oraz dostępnych zasobów w tym zakresie:

Prawa Pacjenta:
Osoby z ADHD mają prawo do wyboru swojego leczenia i edukacji. Mają prawo do uzyskiwania informacji na temat swojego stanu zdrowia i zaburzenia, dzięki czemu mogą podejmować świadome decyzje dotyczące swojego leczenia. Mają również prawo do respektowania swojej godności i prywatności, oraz do składania skarg i odwołań w przypadku złamania ich praw. Ważne jest, aby osoby z ADHD były świadome swoich praw pacjenta i były zdolne do egzekwowania ich na swoją korzyść.

Pomoc Prawna i Edukacyjna:
Istnieją organizacje i inicjatywy, które oferują pomoc w zakresie prawa i edukacji dla osób z ADHD. Mogą one zapewniać porady prawne dotyczące praw pacjenta, jak również asystować w przypadku konfliktów związanych z leczeniem, edukacją czy prawami osobistymi. Te organizacje mogą również oferować materiały edukacyjne dotyczące praw pacjenta i osób z ADHD, oraz pomoc w nawigowaniu przez system opieki zdrowotnej i system edukacyjny. Mają one na celu zapewnienie odpowiednich zasobów i informacji, aby osoby z ADHD i ich rodziny mogły lepiej zrozumieć swoje prawa i skorzystać z nich w pełni.

W przypadku osób z ADHD, posiadanie wiedzy na temat ich praw jest ważne dla zapewnienia równych szans i dostępu do leczenia, edukacji oraz wsparcia. Organizacje i inicjatywy oferujące pomoc w zakresie prawa i edukacji mogą być cennym wsparciem dla osób z ADHD i ich rodzin, pomagając im w egzekwowaniu swoich praw i osiągnięciu pełnego potencjału.

Badania nad ADHD

Badania nad ADHD są ciągle prowadzone, a nowe odkrycia i doniesienia naukowe pojawiają się regularnie. Wpływają one na diagnozę, leczenie i lepsze zrozumienie tego zaburzenia. Oto kilka najnowszych odkryć i perspektyw na przyszłość:

 1. Genetyka i dziedziczenie:
  Badania wykazały, że ADHD ma podłoże genetyczne. Naukowcy identyfikują specyficzne geny, które mogą być zaangażowane w rozwój ADHD. To odkrycie może w przyszłości umożliwić lepsze zrozumienie mechanizmów występujących w ADHD oraz rozwój bardziej spersonalizowanych terapii.
 2. Neurobiologia:
  Badania neurobiologiczne skupiają się na zrozumieniu zmian w mózgu osób z ADHD. Odkryto różnice w strukturze i funkcjonowaniu mózgu u osób z tym zaburzeniem. Dalsze badania w tej dziedzinie mogą pomóc w rozwinięciu bardziej ukierunkowanych metod terapeutycznych, które mogą wpływać na konkretne obszary mózgu.
 3. Wpływ środowiskowy:
  Badania sugerują, że czynniki środowiskowe, takie jak wystawienie na toksyny, palenie tytoniu w czasie ciąży, niski wskaźnik masy urodzeniowej oraz niedobory składników odżywczych, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia ADHD. Dalsze badania mają na celu zrozumienie tych związków i wskazanie działań, które mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju ADHD.
 4. Czerpanie korzyści z różnorodności:
  Badania w obszarze różnic płciowych i kulturowych w objawach ADHD są również aktualne. Osoby z ADHD mogą mieć specyficzne talenty i zdolności, które można wykorzystać jako siłę w różnych obszarach życia. Badania te mają na celu identyfikację tych mocnych stron i wykorzystanie ich w terapii oraz wsparciu.

Przyszłe perspektywy badań nad ADHD są obiecujące. Dalsze badania na temat genetyki, neurobiologii, środowiska i społeczności mogą przyczynić się do bardziej spersonalizowanego leczenia i zrozumienia tego zaburzenia. Istnieje również nadzieja, że dalsze badania przyczynią się do identyfikacji czynników ryzyka oraz profilaktyki ADHD, co mogłoby wpłynąć na zapobieganie jego wystąpieniu lub minimalizowanie jego objawów.

Podsumowanie

Kluczowe Punkty

Najważniejsze jest zrozumienie ADHD i zastosowanie odpowiednich strategii do jego zarządzania. Wiele osób z ADHD może osiągnąć sukces w pracy, rodzinie i życiu, a zrozumienie ADHD jest kluczem do pozytywnych zmian.

Znaczenie Zrozumienia ADHD

Zrozumienie ADHD jest kluczowe dla rozwoju społeczeństwa i kultury. Poprawa naszej wiedzy i empatii na temat ADHD jest krokiem ku bardziej wyrozumiałemu i wspierającemu społeczeństwu.

FAQ (Często Zadawane Pytania)

Czy ADHD jest dziedziczne?

Badania wykazują, że w wielu przypadkach ADHD może być dziedziczne, co oznacza, że ​​dzieci z rodzin o historii ADHD mogą być bardziej narażone na zachorowanie na to zaburzenie.

Jakie są opcje leczenia ADHD?

Istnieją różne opcje leczenia ADHD, takie jak terapia farmakologiczna, terapia behawioralna i metody alternatywne i naturalne. To, co działa najlepiej, zależy od indywidualnych potrzeb pacjentów.

Czy ADHD można „wyrosnąć”?

ADHD zmienia się z wiekiem – dzieci z ADHD mogą znaleźć sposób na dostosowanie swojego stylu życia – ale zaburzenie to utrzymuje się również u dorosłych. Jednak w odpowiednich warunkach i leczeniu, osoby z ADHD mogą rozwinąć swoje zdolności i dobre strategie radzenia sobie.

Jak znaleźć specjalistę od ADHD w mojej okolicy?

Można szukać specjalisty od ADHD w miejscach, takich jak kliniki psychiatryczne lub oddziały

Źródła:

 1. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/adhd-rates-by-country
 2. https://scienceinpoland.pl/en/news/news,32917,sociologist-adhd-treatment-poland-different-us.htmlMity i
Kategorie

Dodaj komentarz