Pasożyty przenoszone przez wodę – jak się ich ustrzec

Woda jest podstawowym źródłem życia. Jest wykorzystywana na co dzień przez każdego człowieka. Wszyscy potrzebujemy jej nie tylko do picia, ale też jest niezbędna w innych aspektach naszego życia, od rekreacji, poprzez produkcję komputerów, po wykonywanie procedur medycznych. Jednak kiedy woda zostanie zanieczyszczona przez pasożyty może szkodzić i powodować wiele chorób.

Skażona woda jest globalnym problemem, które może powodować takie dolegliwości jak silne bóle, kalectwo, a nawet śmierć. Najczęstsze choroby spowodowane przez pasożyty znajdujące się w wodzie to schistosomatoza, amebioza i kryptosporydioza. Zakażenie pasożytami powodującymi te choroby następuje poprzez połknięcie wody zanieczyszczonej lub kontakt z nią. Na przykład osoby mające kontakt z wodą skażoną amebą Entamoeba są narażone za czerwonkę. W przypadku innych chorób zakażenie możliwe jest kontakt otwartej rany z wodą. Z kolei schistosomatoza jest częstym wynikiem pływania w zanieczyszczonych jeziorach.

Osoby podróżujące zagranicę powinny podjąć niezbędne środki ostrożności, aby chronić się przed pasożytami. Dotyczy to szczególnie krajów nisko rozwiniętych. Osoby planujące pobyt na terenach pustynnych również powinni wykonać odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Dlaczego osoby wyjeżdżające do mniej rozwiniętych krajów są szczególnie narażone na zakażenie pasożytami?

Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że nasz organizm nie jest przystosowany do kontaktu z konkretnymi rodzajami pasożytów, które występują w innym miejscu. Układ immunologiczny człowieka, ma problem z rozpoznaniem i zwalczeniem tych pasożytów. Gdy dojdzie już do zakażenia, czynią one większe szkody dla organizmu, niż u tubylców. Ta zasada dotyczy także chorób bakteryjnych i wirusowych.

Na całym świecie wodne pasożyty są przyczyną wielu chorób. Dotyczy to zarówno wód rekreacyjnych (baseny, jacuzzi) oraz wody pitnej. Najczęściej występującym objawem jest biegunka spowodowane przez pasożyty takie jak Cryptosporidium i Giardia intestinalis. Ten drugi często występuje w wodzie pitnej, która ma kontakt z fekaliami osób zakażonych czy zwierząt. Osoby z osłabionym układem odpornościowym, które stykają się z tymi pasożytami są bardziej narażone na choroby pasożytnicze.

Istotne w zapobieganiu chorobom wywoływanym przez pasożyty jest odpowiednie urządzenia sanitarne i higieniczne. Ponadto niezbędna jest edukacja społeczeństwa, która powoli odnosi sukces za pomocą różnego rodzaju projektów i programów tworzonych przez instytucje państwowe oraz niezależne podmioty.

Kategorie

Dodaj komentarz